loader image

SÇ.YD.11 ИНФОРМАЦИОНЕН ТЕКСТ ЗА ЗАЩИТАТА И ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА БОЛНИЧНИ СЛУЖИТЕЛИ (файлът е на турски език)