loader image

Оп. Д-р Бюлент Халил ХАВЗА

Главен лекар (специалист по оториноларингология)

Имейл: basinkbb@yahoo.com
Място на раждане: Tunceli
Дата на раждане: 05/09/1957
Професионални интереси и умения:
УНГ специалист
Образование: Медицински факултет Капа на университета в Истанбул
Информация за факултета и образователната институция по специалности
Медицински факултет (специализация) на Тракийски университет
Професионален опит:
1982-1983 Болница SSK Okmeydanı
1983-1986 г. Медицински факултет на Тракийски университет (специализация)
1987-2008 г. Болница ССК Одрин (специалист по УНГ)
2008-продължава Частна болница Тракия (специалист по УНГ)
Сдружения, фондации и организации Членове на:
Лекарска камара Одрин