loader image

BY.YD.08 ПОЛИТИКА ЗА ИЗТРИВАНЕ, УНИЩОЖАВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ (файлът е на турски език)